5. juli 2017

BO-MAG

BO-MAG er et patentert sikringsmagasin for grovkalibret SAUER 200STR/202.
Enheten har tre primærfunksjoner:

– Sikre at magasinbrønn er tom.

– Synliggjøre at kammeret er fritt for ammunisjon.

– Låse sluttstykket i åpen posisjon.

BO-MAG hindrer i sin konstruksjon tap av sluttstykke, og hindrer inntrengning av fremmedlegemer i kammer/magasinbrønn.

bo-mag.no